main

fly fishingsvenska

Sorsele

21st February 2016

Förra året fick jag i uppdrag att göra en film om harrfisket i Sorsele. Så då gjorde jag en film om harrfisket i Sorsele.