main

fly fishingnaturesvenska

Laxen i Vindelälven

22nd April 2015

Detta är en historisk tillbakablick om laxens utmaningar och öden i Vindelälvens avrinningsområde. Finns det omständigheter som begränsar laxens utveckling idag trots intensiva arbeten för att gynna beståndet? Lär dig mera om den komplexa situationen i en liten dokumentärfilm om Laxen i Vindelälven.